Nazwa konkursu: Konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce
Termin składania ofert: 29.02.2016 r.
Ogłoszenie: Ogłoszenie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne PDFinf20160304.pdf (170,06KB)
Informacja o wynikach naboru: PDFinf20160303.pdf (288,58KB)