Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska.
I etap – miejscowość Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska oraz budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Praszce ul. Szosa Gańska
Termin składania ofert: 28.12.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie (1,82MB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ (274,50KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (554,15KB)
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja (311,73KB)