Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska. I etap - miejscowość Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska oraz budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Praszce ul. Szosa Gańska
Termin składania ofert: 10.12.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie (101,21KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (68,11KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ z dnia
2010-12-02
PDFWyjaśnienia (1,37MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty (591,18KB)
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja (332,11KB)