Nazwa zamówienia: Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia do sal dla klas I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Praszka
Termin składania ofert: 29.10.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu (1,40MB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - wyposażenie klas I -III (144,42KB)
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty (297,41KB)
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja (387,50KB)