Nazwa zamówienia:  Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach
Termin składania ofert: 05.11.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: ZIPOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - OSP Kowale
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Informacja o zawarciu umowy PDFOgłoszenie