Nazwa zamówienia:  Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach
Termin składania ofert: 05.11.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: ZIPOgłoszenie o zamówieniu (3,43MB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - OSP Kowale (50,23KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty (268,17KB)
Informacja o zawarciu umowy PDFOgłoszenie (945,44KB)