Miejsce załatwienia sprawy:

UM Praszka, Referat Księgowości pokój nr 26. tel. 34 35-91-009 w. 127 lub 34 35-92-477

Inne:

Nr konta do wpłat z tytułu podatków: 10 1050 1171 1000 0022 0211 5024

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok: PDFU312-XXXIX-2018.pdf
Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok: PDFU76-XII-2019.pdf
Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych na 2020 rok: 146,15 zł
Stawka podatku rolnego dla pozostałych na 2020 rok: 292,30 zł
Stawka podatku leśnego na 2020 rok: 42,7328 zł

Dostępne druki:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - PDFInformacja IN-1, załączniki: PDFZIN-1, PDFZIN-2, PDFZIN-3
Informacja w sprawie podatku rolnego - PDFInformacja IR-1, załączniki: PDFZIR-1, PDFZIR-2, PDFZIR-3
Informacja w sprawie podatku leśnego - PDFInformacja IL-1, załączniki: PDFZIL-1, PDFZIL-2, PDFZIL-3
Deklaracja na podatek od nieruchomości - PDFDeklaracja DN-1, załączniki: PDFZDN-1, PDFZDN-2
Deklaracja na podatek rolny - PDFDeklaracja DR-1, załączniki: PDFZDR-1, PDFZDR-2
Deklaracja na podatek leśny - PDFDeklaracja DL-1, załączniki: PDFZDL-1, PDFZDL-2

Wersje edytowalne druków (Excel, wymagane włączenie makr, załączniki w osobnych skoroszytach wewnątrz dokumentu):
XLSIN-1.XLS
XLSIR-1.XLS
XLSIL-1.XLS
XLSDN-1.XLS
XLSDR-1.XLS
XLSDL-1.XLS