Miejsce załatwienia sprawy:

UM Praszka, Referat Księgowości pokój nr 26. tel. 34 35-91-009 w. 127 lub 34 35-92-477

Inne:

Nr konta do wpłat z tytułu podatków: 10 1050 1171 1000 0022 0211 5024

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok: PDFU344-XLVI-2022.pdf (219,76KB)
Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok: PDFU402.LVII.2023.pdf (197,85KB)

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych na 2024 rok: 224,075 zł / 1 ha przelicz.
Stawka podatku rolnego dla pozostałych na 2024 rok: 448,15 zł / 1 ha fiz.
Stawka podatku leśnego na 2024 rok: 72,0346 zł / 1 ha

Dostępne druki:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - PDFInformacja IN-1 (62,05KB), załączniki: PDFZIN-1 (36,68KB), PDFZIN-2 (36,60KB), PDFZIN-3 (32,22KB)
Informacja w sprawie podatku rolnego - PDFInformacja IR-1 (49,05KB), załączniki: PDFZIR-1 (34,77KB), PDFZIR-2 (33,83KB), PDFZIR-3 (32,18KB)
Informacja w sprawie podatku leśnego - PDFInformacja IL-1 (42,36KB), załączniki: PDFZIL-1 (32,29KB), PDFZIL-2 (32,17KB), PDFZIL-3 (32,16KB)
Deklaracja na podatek od nieruchomości - PDFDeklaracja DN-1 (73,50KB), załączniki: PDFZDN-1 (38,08KB), PDFZDN-2 (37,98KB)
Deklaracja na podatek rolny - PDFDeklaracja DR-1 (63,69KB), załączniki: PDFZDR-1 (35,24KB), PDFZDR-2 (34,11KB)
Deklaracja na podatek leśny - PDFDeklaracja DL-1 (51,46KB), załączniki: PDFZDL-1 (35,30KB), PDFZDL-2 (32,48KB)

Wersje edytowalne druków (Excel, wymagane włączenie makr, załączniki w osobnych skoroszytach wewnątrz dokumentu):
XLSIN-1.XLS (323,50KB)
XLSIR-1.XLS (281,50KB)
XLSIL-1.XLS (276,50KB)
XLSDN-1.XLS (268,00KB)
XLSDR-1.XLS (262,50KB)
XLSDL-1.XLS (242,50KB)