Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie do      1 500 000 PLN
Termin składania ofert: 02.12.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu (1,12MB)
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia (303,98KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ (12 MB)
Wyjaśnienie PDFWyjaśnienia (230,04KB)               
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (396,15KB)
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja (275,54KB)