Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie do      1 500 000 PLN
Termin składania ofert: 02.12.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ (12 MB)
Wyjaśnienie PDFWyjaśnienia               
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja