"Siostro, Bracie pamiętaj, gdy ktoś w nocy do drzwi Twych zapuka, może rodzina święta miejsca w sercu Twym szuka..." Takimi słowami a zaraz po nich gromkimi brawami nagrodzony został występ podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie, zaprezentowany dla grona pedagogicznego i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce, którego Dyrektorem jest Krzysztof Bryś. Występ, a były nim Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez podopiecznych ŚDS-u odbył się w ramach podziękowań za okazałe zrozumienie, życzliwość i gościnę przez ostatnie tygodnie, jakimi podopieczni zostali otoczeni przez dyrekcję, pracowników oraz uczniów Liceum, na czas trwającego w placówce w Ganie remontu.

Przedstawienie zorganizowane zostało w otoczeniu pięknych prac wykonanych przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy chcieli zaprezentować i podzielić się twórczością, jaka wykonują podczas zajęć w placówce i jaka towarzyszy im niemal przez cały rok w trakcie przygotowań do wszelkich konkursów, wystaw i kiermaszy świątecznych.

Na zakończenie wspólnie odśpiewane zostały kolędy, wprowadzając wszystkich w ciepłą atmosferę zbliżający się czas świąt Bożego Narodzenia.