Znalezione obrazy dla zapytania mały miś w świecie wielkiej literatury logo

CEL PROJEKTU

1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

2. Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

k) promocja przedszkola,

l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. 

PROJEKT JEST REALIZOWANY W GRUPIE "WESOŁE SKRZATY"  pod opieką pani  E. Leśkiewicz - Sulki

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania CZYTANIE

PROGRAM CZYTELNICZY 

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

W naszym przedszkolu realizujemy własny program czytelniczy,, Program czytelniczy dla dzieci w wieku przedszkolnym’’.

 Program jest przeznaczony dla dzieci z grupy ,Jeżyki”.

  Celem programu jest:

 • Promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni, legend, wierszy oraz bajek relaksacyjnych jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości u dziecka poprzez spotkanie z bajką lub baśnią oraz popularyzowanie czytelnictwa.
 •  Codzienne czytanie dzieciom w grupie.
 • Współpracę z rodzicami pod hasłem „Rodzice czytają – dzieci słuchają” – tzn. organizowanie  spotkań  czytelniczych w przedszkolu, które mają na celu zaangażowanie rodziców w akcję „Cała Polska czyta dzieciom

                                                           Realizator programu:            Anna Zajączkowska

 


 

grafika              PROGRAM „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

PROGRAM REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WE WSZYSTKICH GRUPACH WIEKOWYCH 

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole włączyło się do realizacji ogólnopolskiego programu „Czytające Przedszkola” prowadzonego w ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci, a tym samym wśród dorosłych. Według fundacji „zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości kultury masowej”.

Program „Czytające Przedszkola” ma na celu promowanie czytania książek dzieciom dla przyjemności. Skierowany jest głównie do rodziców. Jednak przedszkole może i powinno uzupełniać domowe czytanie gdyż w ten sposób pomaga najmłodszym zrozumieć świat i siebie, uczy ich języka oraz rozwija wyobraźnię. Myślą przewodnią naszych działań jest pragnienie rozbudzania i pielęgnowania pojawiającej się chęci czytania u dzieci, a tym samym potrzeby codziennego kontaktu z kulturą literacką.

W ramach programu, w naszym przedszkolu:

 • Codziennie czytamy dzieciom przez około 20 minut

 • Zachęcamy rodziców oraz innych członków rodziny (babcie, dziadków, starsze rodzeństwo) do systematycznego czytania dzieciom w domu.

 • Zapraszamy rodziców oraz innych członków rodziny, gości do czytania swoich ulubionych bajek , baśni i wierszy na terenie naszego przedszkola. Termin oraz szczegóły Państwa wizyty w przedszkolu ustalą wychowawcy danej grupy.

 

Czyste Powietrze Wokół Nas – program edukacyjny dla przedszkolaków

 

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest przez grupę "Smerfy". Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

 1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.