o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefoni komórkowej w Sołtysach.

Załącznik:
PDFobw20151209.pdf (433,61KB)