Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w AI. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Praszce
Termin składania ofert: 14.10.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie (1,55MB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ cz. 1 (3,14MB)
ZIPSIWZ cz. 2 (3,21MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (303,98KB)
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja (265,97KB)