Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 1 614 000 PLN
Termin składania ofert: 16.07.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ cz. 1
SIWZ cz. 2 (46 MB)
Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 09-07-2012 r. PDFWyjaśnienia
Załączniki (75 MB)
Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 11-07-2012 r. PDFWyjaśnienia
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie