Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, dzięki której mieszkańcy obszaru naszych gmin: Praszka, Gorzów Śląski, Radłów i Rudniki, będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. 

Zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców do zapoznania się  z projektem analizy SWOT do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Górna Prosna”. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac naszej Grupy Roboczej ds. opracowania LSR.

Poniżej zamieszczony został formularz, za pomocą którego będą  mogli nam Państwo przesłać swoje ewentualne uwagi i propozycje. Czekamy również na Państwa opinie w naszym biurze LGD "Górna Prosna" w Sternalicach lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@gornaprosna.pl.

Termin przesyłania: do 2 grudnia 2015r. do godziny 12.00

Załączniki:
DOCXProjekt analizy SWOT.docx (400,50KB)
DOCXFormularz zgłoszenia uwag.docx (394,95KB)