Dzień Święta Niepodległości 11 listopada 2015 r. Praszka uczciła także wydarzeniem ważnym dla lokalnej społeczności – otwarciem dla zwiedzających zabytkowego taboru kolejki wąskotorowej. Gruntowna renowacja zabytku była możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Nasze Dziedzictwo Kulturowe – Priorytet 2 – Wspieranie Działań Muzealnych" oraz Gminy Praszka.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Aleksander Świeykowski, senator RP VIII kadencji, Jarosław Tkaczyński, Burmistrz Praszki oraz dr Zbigniew Szczerbik, dyrektor Muzeum w Praszce. Uroczystość zaszczycili swą obecnością Stanisław Belka, Starosta Powiatu Oleskiego, Roland Fabianek, Wicestarosta, Bogusław Łazik, Przewodniczący Rady Miejskiej Praszki, Danuta Janikowska, Wiceburmistrz, Krzysztof Pietrzyński, Sekretarz Urzędu Miejskiego w Praszce, Małgorzata Zawis, skarbnik Gminy, oraz radni powiatowi i gminni. Ceremonii akompaniowała muzycznie orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Przedmościa pod batutą Wiesława Napieraja.

W wydarzeniu licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy Praszka oraz goście. Największym zainteresowaniem parowóz cieszył się wśród dzieci. Także osoby korzystające niegdyś z przejazdów kolejką mogły przeżyć podróż sentymentalną do lat młodości.