Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie:
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka  – VI nabór”

W ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, Gmina Praszka otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka – VI nabór”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 30 360,96 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • 7 910,90 zł - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • 10 235,90 zł - Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • 12 214,16 zł  beneficjenci końcowi.