Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy. II etap - miejscowość Wygiełdów
Termin składania ofert: 05.08.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja