Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynków Gminy Praszka - Etap II. Zadanie V: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ŚDS w Ganie
Termin składania ofert: 09.11.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (2,64MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzaw20151116.pdf (528,87KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie