Wyniki konsultacji społecznych nazwy mostu na Prośnie w Praszce

Propozycja Głosy
Józef Górecki 44
Inne 4
Bez nazwy 7
Głosy nieważne 2
Razem 57

Co stanowi 0,41 % liczby mieszkańców
Co stanowi 0,50 % liczby mieszkańców pełnoletnich

Liczba mieszkańców wg stanu na 31-10-2015: 13 777
Liczba mieszkańców pełnoletnich wg stanu na 31-10-2015: 11 504

Wynik konsultacji.jpeg

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Burmistrza: PDFZ107-2015.pdf