Praszka , dnia 13.10.2015 r.

W związku z pismem Związków Zawodowych działających przy Neapco Europe Sp. Z o.o. w Praszce złożonym na sesji Rady Miejskiej w dniu 8 października, oraz  listem otwartym skierowanym przez Związki do Senatora RP Pana Aleksandra Świeykowskiego, w których  to pismach żądacie konkretnych działań na rzecz wykupienia terenów dla firmy Neapco oraz podjęcia działań aby firma inwestowała w Praszce a nie w Wieluniu czy w Oleśnie, chciałem przedstawić liderom związkowym informację o moich działaniach, mojej wiedzy wyniesionej z szeregu spotkań, oraz o możliwościach działania prawnego i finansowego Gminy Praszka. W tym celu 12 października skontaktowałem się telefonicznie
z przewodniczącym NSZZ Solidarność przy Neapco w Praszce, Panem Waldemarem Kościelnym, z prośbą o spotkanie z przedstawicielami Zw. Z. celem przedstawienia mojej informacji. Ze zdziwieniem usłyszałem odmowę i brak zainteresowania takim spotkaniem. Ponieważ informacje, które chciałem przekazać uważam za bardzo istotne i przydatne również dla Związków, pozwalam sobie Waszym wzorem przekazać je publicznie w formie listu otwartego.

Szanowni  Przewodniczący Związków Zawodowych .

Gmina Praszka na prośbę dyrekcji firmy Neapco złożyła ofertę terenów inwestycyjnych umożliwiających rozbudowę zakładu na dalszych 15 hektarach w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego zakładu. Tereny te nie są własnością Gminy, ale w swojej ofercie zaoferowaliśmy możliwość wcześniejszego zakupu tych gruntów przez firmę developerską lub przez Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną. Oferta konsolidacji gruntów przez profesjonalne firmy poprzedzona była moimi wcześniejszymi rozmowami z prezesami tych firm, zainteresowanych inwestowaniem w Praszce. Z Panią Prezes Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w tej sprawie spotkałem się dwa razy. Na drugie spotkanie miałem przyjechać z przedstawicielem Neapco celem omówienia możliwości rozszerzenia istniejącej strefy o nowe tereny. Niestety pojechałem sam. Neapco chyba nie jest zainteresowane strefą ekonomiczną, ale oferta nadal jest aktualna. Oczywiście warunkiem zaangażowania się firmy developerskiej lub Strefy Ekonomicznej w wykup terenów jest wcześniejsze podpisanie stosownych umów, że Neapco w określonym terminie i za określoną cenę te tereny odkupi. Ale zarząd Neapco takich deklaracji nie składa, oczekuje natomiast, że gmina przedstawi ofertę scalonych terenów po cenie akceptowalnej przez Neapco bez żadnej gwarancji kupna tych terenów. Z kolei muszą Państwo wiedzieć, że gminy inaczej jak w drodze przetargu sprzedawać gruntów nie mogą. Wyjaśniałem te sprawy Panu dr Davidowi Kasulowi, członkowi zarządu Waszej Firmy, na spotkaniu dotyczącym omówienia oferty inwestycyjnej .

Spotkałem się również z przedstawicielem właściciela nieruchomości ( budynków i gruntów ) prezesem Tedrive Holding B.V. dawniej Tepra, Panem Tobiasem Fuhrmannem, z którym Pan Przewodniczący Waldemar Kościelny również , jak mi oznajmił, nie ma potrzeby się spotykać. A szkoda. Przekazuję więc Panom informacje otrzymane od P. Fuhrmanna.  W 2010 roku została podpisana umowa na dzierżawę nieruchomości do czerwca 2020 roku za wynegocjowaną i zaakceptowaną przez ówczesny zarząd cenę. Przez 5 lat cena była O.K. Ale po zmianie zarządu w 2014 roku już nie. Zażądano od Tepry 50% obniżki czynszu, na co z kolei Tepra nie wyraża zgody. Pan Fuhrmann poinformował mnie, że również przedstawił ofertę rozbudowy Neapco na terenie obecnego zakładu. Mam nadzieję, że rozmowy pomiędzy tymi głównymi podmiotami decydującymi o losie zakładu w Praszce będą kontynuowane.  Ale Panowie związkowcy, dlaczego Wy nie uczestniczycie w tych negocjacjach jako pełnoprawny partner, reprezentujący pracowników bez których pomysły przenoszenia zakładu są nierealne. Dlaczego dajecie się wykorzystywać jako pistolet przykładany do głowy burmistrza w celu wywarcia nacisku na działania , które żadna profesjonalna firma by nie podjęła ( zakup gruntów bez gwarancji ich zagospodarowania). Wasze możliwości działania w obronie zakładu są zdecydowanie większe niż burmistrza, Rady Miejskiej, senatora i posła razem wziętych. Dlaczego straszycie pracowników i mieszkańców. Pytacie , co będzie z Praszką jak zakładu nie będzie ? Otóż nic strasznego. Praszka będzie dalej istniała, a ewentualne przeniesienie zakładu do Olesna czy Wielunia nie wpłynie na obniżenie podatków dla Gminy. Już od 5 lat to nie zakład jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Obecnie, właścicielem i płatnikiem podatku od nieruchomości wchodzących w skład zakładu jest BGŻ Paribas Bank. Podatek od osób prawnych jest należny ze względu na posiadanie nieruchomości, niezależnie od sposobu jej wykorzystania. Część podatku PIT od wynagrodzeń należna Gminie nadal będzie wpływać, bo przecież kto będzie pracował w tym przeniesionym zakładzie? Oczywiście ci sami pracownicy, mieszkający w Praszce, dojeżdżający do pracy do Wielunia czy Olesna. A podatek PIT przynależy do miejsca zamieszkania. Z kolei zadłużenie Gminy kredytem na wykup gruntów, bez gwarancji ich odsprzedaży w krótkim czasie, to owszem narobi szkody wszystkim. Przeprowadziliśmy symulację finansową z której wynika, że zaciągnięty kredyt umożliwiający zakup 15 ha terenów, uniemożliwiałby nam prowadzenie jakichkolwiek innych inwestycji przez co najmniej 10 lat.

Panowie Związkowscy, zakład już nie jest matką żywicielką Praszki. Stał się żywicielką Neapco, funduszu Orlando, BGŻ Paribas Banku. Jak do tego dopuściliście?

W 1998 roku „oszukał” was FORD któremu sprzedaliście 30% własnych akcji za obietnicę lepszej przyszłości i rozwoju. W 2007 roku „oszukało” was Orlando tworząc w miejsce zakładu dwie spółki bez Waszej wiedzy i zgody. W komunikacie z dnia 20-03-2007 r. wspólnej reprezentacji Związków Zawodowych liderzy tych związków informują, że tu cytuję ”zostało podpisane porozumienie, które gwarantuje: zakład nie będzie likwidowany, dzielony a produkcja przenoszona”.  Może dzisiaj również dajecie się oszukiwać, szukając winnych w osobach posła, senatora, marszałka, burmistrza, a zaniechując swoich statutowych uprawnień oraz nie egzekwujecie zawartych przez siebie umów. Pokażcie, że jesteście siłą konstruktywną, że jesteście partnerem dla pracodawcy. To Wasza obecność przy stole w rozmowach z zarządem Neapco, Orlando, jest bardziej ważna niż moja. To Wasz głos, Wasze twarde: zostajemy w Praszce, będzie miało większe znaczenie niż niejedna oferta inwestycyjna. Ale to Wy musicie chcieć rozmawiać. Tymczasem wolicie wykonywać spektakularne gesty w obecności kamer, jak ten z 8 .10. br. na Sesji Rady Miejskiej w Praszce. Wolicie straszyć i stawiać ultimatum - cytat z Waszego pisma: „Macie dwa tygodnie czasu, za dwa tygodnie pracownicy przyjdą do Was zapytać się co zrobiliście?” Uprzejmie Panów informuję, że ja mam co odpowiedzieć pracownikom zakładu, ale co będzie, jak w końcu pracownicy zapytają Was: co zrobiliście?

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński


Poniżej publikujemy odpowiedź związków zawodowych przy Neapco Sp. z o.o. w Praszce:
PDFOdpowiedź ZZ (751,94KB)