Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynków Gminy Praszka - Etap II. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - Zadanie IV: ŚDS w Ganie
Termin składania ofert: 28.10.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ2015-termomodernizacja GANA.zip (4,82MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzaw20151104.pdf (273,94KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie