Nazwa zamówienia: Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w Gminie Praszka
Termin składania ofert: 29.07.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ - dowóz dzieci
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja