W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014–2020, Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna" zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji swoich pomysłów/projektów jakie chcielibyście Państwo realizować w nowym okresie programowania.

DOCFiszka projektowa GP.doc (161,50KB)