Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni w Publicznym Gimnazjum w Praszce
Termin składania ofert: 14.07.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie (2,40MB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (55,46KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty     PDFZawiadomienie o wyborze oferty (323,12KB)                                     
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja o zawarciu umowy (236,43KB)