Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni w Publicznym Gimnazjum w Praszce
Termin składania ofert: 14.07.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty     PDFZawiadomienie o wyborze oferty                                     
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja o zawarciu umowy