Nazwa zamówienia: Remont sal lekcyjnych i korytarza w budynku Publicznego Gimnazjum w Praszce
Termin składania ofert: 11.06.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Zawiadomienie o zmianie wykonawcy PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja