Nazwa zamówienia: Remont sal lekcyjnych i korytarza w budynku Publicznego Gimnazjum w Praszce
Termin składania ofert: 11.06.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie (2,54MB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (157,47KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (456,61KB)
Zawiadomienie o zmianie wykonawcy PDFZawiadomienie (219,17KB)
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja (290,66KB)