Poniżej podajemy wyniki Referendum w Gminie Praszka:

Frekwencja: 8,13%

Uprawnionych do głosowania: 11425
Wydano kart do głosowania: 929

Wyniki z poszczególnych zagadnień:

Pytanie 1 (JOW-y):

Głosy nieważne: 26 2,80 %
Głosy ważne: 903 -
Głosy na "TAK": 702 77,74 %
Głosy na "NIE": 201 22,26 %

Pytanie 2 (Finansowanie partii):

Głosy nieważne: 13 1,40%
Głosy ważne: 916 -
Głosy na "TAK": 130 14,19 %
Głosy na "NIE": 786 85,81 %

Pytanie 3 (Sprawy podatkowe):

Głosy nieważne: 29 3,12 %
Głosy ważne: 900 -
Głosy na "TAK": 839 93,22 %
Głosy na "NIE": 61 6,78 %

Wizualizacja wyborów pod adresem: http://referendum2015.pkw.gov.pl/