Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marki
Termin składania ofert: 18.09.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ cz.1 (10,61MB) (ok. 11 MB)
ZIPSIWZ cz.2 (50,81MB) (ok. 54 MB)
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 08-09-2015 r. PDFwyj20150908.pdf (246,06KB)
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 11-09-2015 r. PDFwyj20150911.pdf (356,75KB)
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 14-09-2015 r. PDFwyj20150914.pdf (316,45KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzaw20151002.pdf (725,41KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie