Nazwa zamówienia: Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jedno miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim
Termin składania ofert: 06.08.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: PDFSIWZ (679,32KB)
Zapytania z wyjasnieniami z dnia 2015-07-31: PDFwyj20150731.pdf (336,88KB)
Zawaidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzaw20150810.pdf (428,03KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie