Nazwa zamówienia: Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jedno miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim
Termin składania ofert: 24.07.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: PDF2015SIWZ-samochod3.pdf
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 21-07-2015 r. PDFwyj20150721.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: PDFinf20150724-2.pdf