Gmina Praszka przystąpiła do V edycji wakacyjnej akcji: „Przystanek Happy Bus”, dedykowanej dzieciom z terenów wiejskich. Przystanek Happy Bus w naszej Gminie będzie miał miejsce w dniach od 12 do 14 sierpnia 2015 roku zapewniając dzieciom z terenu naszej Gminy nieodpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Podczas trzydniowego postoju dzieci będą brały udział m.in. w grach i zabawach, pogadankach instruktażowych, zawodach i zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych oraz korzystały z mobilnej kawiarenki internetowej.

Zajęcia będą prowadzone w formie zabaw w dniach  od 12 do 14 sierpnia  2015 roku w godzinach od 10:00 rano do 17:00 po południu w miejscowości Kowale  przy ulicy Szkolnej  (teren OSP)  przez wolontariuszy obcojęzycznych z różnych krajów i pracowników Fundacji „Happy Kids”.

Dojazd i posiłki dla dzieci rodzice zapewnią we własnym zakresie.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie dzieci chętnych do skorzystania z tego typu zajęć i wypoczynku w Urzędzie Miejskim w Praszce pok. nr 1  lub  telefonicznie nr tel. 34 3592 462.

Więcek informacji na temat akcji „Przystanek Happy Bus” znajduje się na stronie internetowej www.happykids.org.pl w zakładce: Nasze projekty.