koperta_zycia-1.jpeg

Gmina Praszka rozpoczęła społeczną akcję skierowaną do osób starszych i samotnie mieszkających. Wszystkie zainteresowane osoby otrzymają tzw. „Kopertę życia”, która pomoże ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji.

Informacja zawarta w kopercie może uratować życie, jest niezmiernie ważna w przypadku osób samotnie mieszkających.

Koperta jest bezpłatna i można ją otrzymać już teraz:

 1. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce
 2. w Urzędzie Miejskim pokój nr 1 (parter)

Na Kopertę życia składają się:

 • plastikowa koperta oznaczona naklejką „Koperta życia”
 • karta informacyjna,
 • naklejka do umieszczenia na drzwiach lodówki.

Wypełniając kartę informacyjną senior przygotowuje informację na temat stanu swojego zdrowia:

 • chorób na które cierpi,
 • wykaz przyjmowanych lekarstw,
 • ewentualne uczulenia,
 • numer telefonu do najbliższych osób.

Wypełnioną karte informacyjną w plastikowej zamkniętej kopercie należy umieścić w lodówce w widocznym miejscu, a na drzwiach lodówki przykleić naklejkę „Tu jest koperta życia”.  Należy pamiętać, aby dane w kopercie były zawsze aktualne.

Informacje na temat KOPERTY ŻYCIA pod numerami telefonów:

 • 34 35 92 472 (Urząd Miejski)
 • 34 35 91 037 (Ośrodek Pomocy Społecznej)