Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynków Gminy Praszka - Etap II. Zadanie III - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalach
Termin składania ofert: 06.07.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (18,17MB)
Zapytania z wyjasnieniami z dnia 29-06-2015 r. PDFwyj20150629.pdf (1,69MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzaw20150721.pdf (419,89KB)
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie