Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 1 000 000 PLN
Termin składania ofert: 19.07.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ cz. 1 (132,00KB)
SIWZ cz. 2 (46 MB)
Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 11-07-2012 r. PDFWyjaśnienia (1,38MB)
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie (284,80KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie