Szanowni Państwo,

Burmistrz Praszki informuje, że przystąpiono do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025, w której określone zostaną strategiczne obszary i kierunki rozwoju Gminy. Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, ponieważ będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów m.in. ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz badania kwestionariuszowe w jednostkach organizacyjnych.

Urząd Miejski będzie na bieżąco informował o postępie prac oraz udostępniał kluczowe dokumenty. Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w procesie budowania dokumentu strategii, tak ważnego dla rozwoju naszej Gminy.

Oddajemy również w Państwa ręce i zwracamy się z prośbą o wypełnienie kwestionariuszy badających:

Ponadto w/w kwestionariusze badawcze są dostępne w wersji WORD:

DOCXAnkieta_mieszkańcy.docx (23,22KB)
DOCXAnkieta_organizacje_pozarządowe.docx (21,82KB)
DOCXAnkieta_przedsiębiorcy.docx (21,89KB)

oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim, Plac Grunwaldzki 13, pokój  nr 1

Wypełnione kwestionariusze badawcze należy dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

  • elektronicznie (w wersji WORD/ PDF) na adres
  • w formie wydruku na adres: Urząd Miejski, Plac Grunwaldzki 13, pokój nr 1
  • kwestionariusze badawcze wypełnione za pośrednictwem portalu www.ebadania.pl zostaną dostarczone automatycznie po zakończonym badaniu.

Badanie ankietowe będzie realizowane w dniach od 2015-06-18 do 2015-07-17.

Zachęcamy do uczestnictwa w badaniu ankietowym, którego wyniki będą stanowiły jeden z etapów diagnozy stanu aktualnego, stanowiącej kluczowy element tworzonego dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025. Prosimy jednocześnie o wypełnianie kwestionariuszy za pośrednictwem portalu www.ebadania.pl, gdyż w sposób znaczący usprawni to proces gromadzenia, analizy i archiwizacji dokumentów.