Nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert: 18.01.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - zakup samochodu
Pismo dot. SIWZ z dnia 12-01-2010 r.: PDFPismo do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty                                                                              

Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja o zawarciu umowy