Nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert: 18.01.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu (376,84KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - zakup samochodu (39,41KB)
Pismo dot. SIWZ z dnia 12-01-2010 r.: PDFPismo do SIWZ (259,90KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty (278,23KB)                                                                              

Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja o zawarciu umowy (117,98KB)