W związku z informacją w wydaniu internetowym NTO na temat oferty Gminy Praszka złożonej firmie NEAPCO POLAND w temacie przedstawienia terenów inwestycyjnych oświadczam :

  • przedstawiłem ofertę uzbrojonych technicznie terenów na których można uzyskać pozwolenie na zabudowę przemysłową
  • przedstawione tereny są własnością prywatnych osób
  • osoby te wyraziły wolę sprzedaży swoich działek
  • gmina nie ma możliwości finansowych wykupu tak dużego areału zaspokajającego ewentualne potrzeby inwestycyjne
  • przedstawiłem możliwość wykupu tych nieruchomości przez wyspecjalizowane instytucje to jest  1. specjalna strefa ekonomiczna,  lub 2. firma deweloperska, które gotowe są  skonsolidować te tereny pod warunkiem przyrzeczenia odkupienia ich przez przyszłego inwestora.
  • rozmowa z przedstawicielem NEAPCO  Panem Davidem Kasulem miała charakter informacyjny, to znaczy Pan David Kasul  poinformował mnie, że nie ma decyzji na opuszczenie dotychczasowego miejsca produkcji w Praszce, ale rozważane są opcje przeniesienia w przyszłości produkcji w inne miejsce, jeżeli okaże się że będzie to korzystne dla firmy NEAPCO.
  • poinformowałem o możliwościach inwestycyjnych w gminie Praszka, zwracając uwagę na największy kapitał jaki posiada firma w Praszce, to znaczy wykwalifikowanych pracowników.
  • chciałbym, aby podejmowane przez NEAPCO decyzje były dobre również dla Praszki, nie tylko dla firmy NEAPCO.

Uprzejmie proszę redakcję NTO o nie eskalowanie atmosfery zagrożenia dla Praszki, ponieważ może to znacznie utrudnić i osłabić pozycję Gminy w stosunku do największego pracodawcy  w  regionie, który przede wszystkim  reprezentuje swoje własne interesy.

 

Jarosław Tkaczyński
Burmistrz Praszki