Nazwa zamówienia: Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jedno miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim
Termin składania ofert: 10.06.2015 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: PDFSIWZ (690,70KB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: PDFzaw20150611.pdf (309,76KB)