Informujemy, że zostało podpisane porozumienie między Gminą Praszka a Urzędem Marszałkowskim w Opolu w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych oraz osób starszych w województwie opolskim.

Informujemy również, że wniosek na kartę można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce.

O kartę mogą się ubiegać:

  • rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do 25 lat, jeżeli kontynuują naukę;
  • rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka;
  • rodziny wychowujące dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością;
  • osoby starsze, które ukończyły 65 lat.
  • osoby mieszkające w wojwództwie opolskim

Więcej informacji w tym informacje o aktualnych zniżkach można uzyskać na stronie: http://www.ssd.opolskie.pl