o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Praszce.

Szczegóły w załączniku: PDFobw20150519.pdf (394,42KB)