Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych
Termin składania ofert: 28.12.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - zakup samochodu