Harmonogram zebrań wiejskich dla wyboru sołtysa i rad sołeckich w roku 2015. 

Lp. Nazwa sołectwa Data i godzina zebrania Miejsce zebrania
1. Aleksandrów Wt., 26.05, godz. 19.00 Świetlica wiejska
2. Brzeziny Pon., 25.05, godz. 18.30 OSP Brzeziny
3. Gana Śr., 27.05, godz. 18.00 ŚDS Gana
4. Kowale Pon.,01.06, godz. 18.00 OSP Kowale
5. Kuźniczka Wt., 02.06, godz. 17.00 Dom sołtysa
6. Lachowskie Śr. 03.06, godz.17.00 Sala przy boisku
7. Prosna Śr. 03.06, godz. 18.00 Dom spotkań
8. Przedmość Wt., 02.06, godz. 17.00 OSP Przedmość
9. Rosochy Czw, 28.05, godz. 18.30 Dom spotkań
10. Rozterk Śr., 27.05, godz. 18.30 Dom Ludowy
11. Strojec Śr.,03.06, godz. 18.00 Świetlica wiejska
12. Sołtysy Śr, 27.05, godz. 17.30 OSP Wierzbie
13. Szyszków Pon., 01.06, godz. 18.00 Świetlica wiejska
14. Skotnica Wt., 02.06, godz. 18.00 OSP Skotnica
15. Wierzbie Czw, 28.05, godz. 18.00 OSP Wierzbie
16. Wygiełdów Wt., 26.05, godz. 18.00 OSP Wygiełdów