studium_logo

NASZE PRZEDSZKOLE WZIĘŁO UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

 "RADOSNE PRZEDSZKOLE"

ZORGANIZOWANYM PRZEZ STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO.

Konkurs przeprowadzony zostaał w okresie od 5 listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r.

 1. Celem konkursu było udoskonalanie i usprawnianie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci.
 2. Przedszkole powinno rozwijać kreatywność dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań oraz integrować poprzez wspólną zabawę i naukę.
 3. Przedszkole  przystępując do konkursu miało za zadanie zrealizować poniższe zadania wyznaczone przez organizatorów konkursu. 

Zadania konkursu: „Radosne przedszkole”

 1. Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania. Praca nad ciałem, głosem i przestrzenią. Zajęcia teatralne wykorzystują naturalną skłonność dziecka do zabawy i naśladowania.
 2. Przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami Policji/Straży Pożarnej/Pogotowia Ratunkowego/organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w przedszkolu, domu, na ulicy, w drodze do przedszkola i domu (zasady ruchu drogowego), zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna itp.
 3. Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych.
 4. Przeprowadzenie dnia talentu w przedszkolu, podczas którego dzieci będą mogły zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne.
 5. Zorganizowanie w ramach ogólnoprzedszkolnego dnia sportu międzygrupowych rozgrywek sportowych, w kilku wybranych dyscyplinach.
 6. Pogadanka z dziećmi na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych pamiątek i zdjęć. Wymienienie środków lokomocji, którymi poruszały się dzieci. Wykorzystanie mapy Polski/świata do zaznaczenia miejsc odwiedzanych podczas podróży wakacyjnych.
 7. Zorganizowanie, w ramach tygodnia Polska Złota Jesień (może to być inna pora roku, zależnie od czasu, w jakim będzie realizowane zadanie), ogólnoprzedszkolnego konkursu na przygotowanie prac plastycznych/zdjęć pt. Jesienny spacer , gdzie zwycięzcę wyłonią przedszkolaki poprzez głosowanie.
 8. Zorganizowanie w ramach tygodnia Kubusia Puchatka (bądź innego, wybranego przez przedszkole bohatera) konkursu na wykonanie maski postaci bajkowej.
 9. Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu z motywem przewodnim: „Mój/moja ulubiony/a Pan/Pani z przedszkola”.

Przedszkole  uzyskało Certyfikat Ogólnopolskiego Programu „Radosne Przedszkole ”.

Kapituła bardzo wysoko oceniła działania Przedszkola, czego efektem jest właśnie przyznanie certyfikatu.

Certyfikat „Radosne  Przedszkole” odebrała dyrektor placówki Ewa Kołodziej.