Poniżej publikujemy ogłoszenie PT KRUS w Oleśnie na temat terminowości zgłaszania wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym.

Skan_00836.jpeg