Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego (mikrobusu) z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych
Termin składania ofert: 11.12.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców PDFZapytania Wykonawców