Rada Miejska w Praszce informuje, że  w dniu  11 maja 2015 r. o godz. 11.00  w  Muzeum w Praszce odbędzie się VII/2015 Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przyjęcie porządku obrad:
  Temat sesji: Przyszłość, rozwój Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce:
  1. przedstawienie potencjalnych zagrożeń dla ciągłości istnienia zakładu w Praszce przez Przewodniczących Związków Zawodowych członków Europejskiej Rady Zakładowej Neapco Europe,
  2. plany rozwoju i funkcjonowania Neapco Europe w Praszce w następnych latach oraz oczekiwania kierownictwa zakładu dotyczące współpracy z samorządem Gminy Praszka – Burmistrzem i Radą Miejską - Managing Director – David Kasul i Dyrektor Edmund Majtyka,
  3. przedstawienie propozycji współpracy Gminy Praszka z Neapco Europe w Praszce przez Burmistrza Jarosława Tkaczyńskiego.
  4. dyskusja oraz przyjęcie wniosków.        
 4. Zakończenie obrad.