o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenie inwestycyjnego polegającej na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Gana.

Szczegóły w załączeniu: PDFobw20150504.pdf (368,49KB)