Technologie Informacyjne - IT
 

Stosowane w naszej organizacji metody związane z przetwarzaniem, prezentowaniem, przesyłaniem, przechowywaniem i zabezpieczaniem danych i informacji (w tym danych osobowych) prowadzone są przez Administratora IT, jednocześnie Sekretarza Zarządu OSP.
 

INFORMACJA W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM

Kluczowym elementem systemu informacyjnego, który jest dedykowany przede wszystkim dla naszych sympatyków jest internetowa strona OSP w Praszce, która została utworzona w 2007r.
Do dnia dzisiejszego witryna zmieniała swój wizerunek oraz funkcjonalność według możliwości własnych i potrzeb odbiorców, co podyktowało potrzebę rejestracji na dodatkowych portalach społecznościowych.

 

Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miejskim w Praszce udało się pozyskać domenę www.osp.praszka.pl oraz adres poczty elektronicznej   do dyspozycji OSP.

Większą popularność strona zaczęła zyskiwać od 1 kwietnia 2008 roku, od kiedy administrator zaczął wprowadzać informacje dotyczące wyjazdów jednostki OSP.

Od lipca 2009 do maja 2015 roku strona rozwijała się ogarniając coraz więcej zagadnień i stała się źródłem informacji o bieżących interwencjach i wydarzeniach dla sympatyków pożarnictwa i członków naszego stowarzyszenia.

12 stycznia 2012 roku dołączyliśmy do Facebooka. Prezentowane są tam zapowiedzi, informacje i nieformalne teksty dotyczące codziennego życia naszej organizacji. W siódmym roku istnienia zyskaliśmy grono ponad 3500 sympatyków, którzy lubią nasz profil, a pisane posty uzyskują zasięg do 50 000 odbiorców miesięcznie.

10 sierpnia 2013 roku został założony profil OSP na portalu Strefa Druha, gdzie przez 4 lata prowadzony był spis interwencji i aktualności. W skutek bardzo dużej popularności Facebooka ograniczono funkcjonalność Strefy Druha do stron informacyjnych o stowarzyszeniu i jego członkach.

2 lutego 2015 roku dużą część informacji przeniesiono do systemu zarządzania treścią CMS gminnej strony www. Pod koniec kwietnia 2015r. zostaliśmy poinformowani o planowanym zakończeniu pracy darmowych serwerów z których korzystaliśmy przez niespełna 8 lat. W związku z tym wszystkie dane przeniesiono na stronę Gminy Praszka. Prace nad ulokowaniem i edycją treści do wymogów CMS zaowocowały uruchomieniem w dniu 5 maja 2015r. 
 

NASZE PROFILE W INTERNECIE


INFORMACJA W OTOCZENIU WEWNĘTRZNYM - organizacyjnym

Najbardziej znanym i rozpoznawalnym sposobem przesyłania informacji wewnątrz jednostki jest SYGNAŁ ALARMOWY, który informuje o zaistniałym zagrożeniu i konieczności stawienia się w Jednostce Operacyjno Technicznej. Syrena wirnikowa klatkowa uruchamiana jest zdalnie przez Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP w Oleśnie, oraz bezpośrednio - w obu przypadkach głównym urządzeniem sterującym jest stacja obiektowa DSP-50.

Dodatkowym sposobem komunikacji wewnętrznej jest terminal GSM, który wysyła komunikaty SMS do członków jednostki o zbiórkach, zebraniach a w głównym zastosowaniu zintegrowany jest ze stacją obiektową i wysyła SMSy alarmowe dla członków JOT o treści "ALARM POŻAROWY 998" za każdym zdalnym zadysponowaniem jednostki przez PSK w Oleśnie, oraz SMS o treści "ALARM POŻAROWY OSP PRASZKA" - poprzez uruchomienie alarmowania bezpośrednio ze strażnicy.

W roku 2018 podjęto działania mające na celu dostęp do rozwiązań teleinformatycznych systemu e-remiza, który od tamtego czasu obsługuje zdarzenia alarmowe.