Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce
Termin składania ofert: 01.12.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie (283,24KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  ZIPSIWZ- sprzęt rehabilit. (86,00KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty         PDFZawiadomienie o wyborze oferty (334,74KB)