Uprzejmie informujemy, że w związku z nowo podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany z dniem 1 maja 2015 r.:

 1. terminu dokonywania opłat:
  • za miesiąc kwiecień 2015r. do 15 maja 2015r.
  • za miesiąc maj 2015r. do 31 maja 2015r.
  • za każdy następny miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 2. trybu uiszczania opłat:
  • przelewem na rachunek bankowy
   Gmina Praszka, ul. Plac Grunwaldzki 13
   ING Bank Śląski nr 30 1050 1504 1000 0024 1305 1364,
  • lub w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, ul. Plac Grunwaldzki 13, czynnej codziennie w dniach:
   poniedziałek 8.00 - 15.00,
   wtorek, środa, piątek 7.30 - 14.00,
   czwartek 7.30 - 15.00.