Projekt skierowany jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, niezależnie od jej stopnia, z powiatów brzeskiego, oleskiego, opolskiego oraz miasta Opole. Rekrutację kierujemy szczególnie do osób po 50 roku życia i zarejestrowanych jako bezrobotne, jednak z projektu mogą skorzystać osoby w wieku 15-64, również nieaktywne zawodowo.

W ramach projektu realizowane będą cztery zadania:

  1. Warsztaty pracy, w ramach których odbędą się zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem (termin: IV-VII.2015).
  2. Drugie zadanie to szkolenia zawodowe w branżach: chemicznej, budowlanej, usługowej, spożywczej i energetycznej. Szkolenia mają dać uczestnikom konkretne kwalifikacje, ułatwiające poszukiwanie pracy. Już w trakcie trwania szkoleń uczestnicy mogą uzyskać stypendium w wysokości do 769,48 zł brutto. Dodatkowo istnieje możliwości zwrotu kosztów przejazdu oraz opieki nad dzieckiem. (termin: VI-IX.2015).
  3. Po szkoleniach zaplanowane są 3-miesięczne staże z wynagrodzeniem wysokości 1680 zł brutto. Zarówno miejsce odbycia szkolenia, jak i stażu będzie dostosowane do predyspozycji uczestnika. Za znalezienie odpowiedniego miejsca, firmy, odpowiedzialni są pracownicy projektu. Uczestnik więc nie będzie musiał sam sobie szukać firmy. (termin: VII-XI.2015)
  4. Czwartym zadaniem, już po zakończeniu stażu, jest pośrednictwo pracy, skierowane do wszystkich uczestników projektu. Zewnętrzna agencja zatrudnienia będzie miała za zadanie znaleźć pracę uczestnikom projektu. (termin: X-XI.2015).

Projekt realizowany jest do 30 listopada 2015 r.

Aktualnie rekrutujemy w poszczególnych powiatach:

brzeskim – 14 osób
oleskim – 5 osób
opolskim – 11 osób
m. Opole – 10 osób.

Wszelkie informacje dot. projektu udzielane są w biurze projektu w Opolu, przy ul. Reymonta 14, pokój 83 (IV piętro), pod numerem telefonu 505 558 470, lub mailowo:

wgpr-nawkw-a5-1.jpeg